Historie hory Tábor

Nejstarší minulost Tábora je zahalena šerem pohanského dávnověku, kdy zde pravděpodobně byl v těchto dobách uctíván Svantovít a jiní pohanští bohové. Již ve druhé polovině 14. století zde stála dřevěná kaple, obnovenána počátku 15. století, která ale v následujících válkách shořela.

Je téměř jisté, že v této době se zde setkávali husité a horlivě četli Písmo svaté. Jak patrno z mnoha zápisů, ultrakvistické pobožnosti se tu konaly ještě na začátku 17. století. Pravděpodobně roku 1527 Vilém z Valdštejna nechal postavit nový dřevěný kostel, který byl ve svatodušní úterý již zasvěcen Proměnění Krista Páně.

V období třicetileté války byl táborský kostel vykraden nepřátelskými vojáky. Mimo jiné se ztratil i pozlacený pohár, který "dán byl na hůru Tábor od Matěje poutníka z Prahy". Kostel z kamene v nynější podobě byl postaven v barokním stylu roku 1704 nákladem hraběte Václava z Morzinů a jeho manželky Evy Konstancie. Při této druhé stavbě prý nebylo použito ani jednoho povozu, protože všechen materiál měli lidé vynosit sami.

Dne 28. června 1813 zavítala na Tábor vzácná návštěva - rak. císař František I.

převzato z www.lomnicenadpopelkou.cz