O přehlídce: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

MAŽORETKY DDM SEMILY

Semilské mažoretky vede paní Ilja KULICHOVÁ, která již přes 10 let vyučuje na Základní umělecké škole v Jilemnici taneční obor. Přibližně před sedmi lety (v roce 1996) byla oslovena – vyzvána Střediskem volného času dětí a mládeže v Semilech („Seddma“) jejím zástupcem – ředitelem panem Josefem Zajícem – k založení výuky mažoretek. Původně se začínalo s jednou skupinou, dnes ve třech věkových skupinách (do 10 let, do 15 let a starší) nacvičuje cca 30 sličných slečen mažoretková vystoupení. Skladby – písničky, melodie - vytypovává a choreografii připravuje sama Ilja Kulichová (ve spolupráci se svými dnes již dospělými dcerami) a také v průběhu nácviku ve spolupráci s účinkujícími děvčaty. Rovněž návrh oblečení mažoretek je kolektivní prací skupiny, realizaci – ušití zajistila Učňovská integrovaná škola v Semilech – obor švadlen. A v neposlední řadě nutno doplnit, že pan Josef Zajíc není pouhým ředitelem Domu dětí a mládeže, ale že se vydatně stará o finanční zajištění zázemí oboru mažoretek (ale i dalších oddělení domu dětí – jako je např. oddělení estetiky, oddělení sportovní, přírodovědné, technické, …atd.) a též zajišťuje dopravu mažoretek na místa jejich vystoupení.

Kontakt: Ilja Kulichová, tel.: 481 685 321, 606 888 075


TANEČNÍ SKUPINA L.E.V.

Taneční skupina L.E.V. vznikla původně jako jednorázová aktivita 3 spolužaček tercie Gymnázia I.Olbrachta v Semilech na začátku roku 2004 pro účinkování na studentské „Academii“. Název jejich skupiny vznikl spojením začátečních písmen jejich křestních jmen. Jsou to Lucka Holatová ze Semil, Eliška Jínová z Košťálova a Verča Juricová z Libštátu. Skladby si vybraly samy, jejich mix provedl zvukař dnešního odpoledne Milda Brož a taneční sestava je rovněž v jejich vlastní choreografii. Ve svém zájmu dívky pokračovaly, nacvičovaly i o prázdninách, takže vám dnes předvedou, co za těch pár měsíců daly dohromady.


DECHOVÁ HUDBA TÁBORANKA

Táboranka

Kdysi bývala i v každé české vesnici (nejen na Moravě) alespoň jedna „dechovka“. Dechová hudba „Táboranka“ má svůj původ v dechové hudbě z Nové Vsi nad Popelkou. Jak šel čas, vystřídali se nejen jednotliví muzikanti, ale samozřejmě i kapelníci.

Dnes má tato kapela cca 20 členů, ovšem nejsou to muzikanti z jedné vesnice (jak tomu bývalo kdysi), nýbrž z několika obcí v okolí (a původních dechovek) – tj. z Košťálova, Nové Vsi nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Libštátu, Svojku, Čikvásek, Bořkova, Proseče, Loukova a Jilemnice. Proto když jsme hledali pro naši dechovku co nejvýstižnější název – zvolili jsme za atribut horu Tábor, která se vypíná nad Lomnicí a vévodí celé této oblasti – odtud tedy dechová hudba „TÁBORANKA“. Kapelníkem od roku 1999 je RNDr.Jiří Jína z Košťálova. Obsazení: křídlovky: J.Jína, M.Jína, J.Sochor, klarinety: M.Červinka, J.Mizera, M.Jína ml. a J.Svatoš, tenory: J.Sochor a F.Sochor, trubky: V.Jína, H.Jína, D.Bismiler a M.Petrák, bastrubka: P.Miksánek, trombon: J.Hejduk, bas: D.Podrazil, bicí + zvuk: M.Brož (dnes mimořádně bubnuje Martin Jína), činely: F.Havlíček, zpěv: Vlaďka Jínová a Jana Jírová, Jiří, Hynek a Tonda Jínovi. V letošní sezóně kapela opět výrazně omladila – snížila věkový průměr díky nadějným absolventům ZUŠ v okolí.

Hrajeme skladby nejen našich klasiků české lidovky (V.Bláha, J.Poncar, J.Vejvoda, K.Vacek,….), ale i novinky současných autorů dechové hudby z Čech i Moravy, občas zabrousíme i do oblasti hudby moderní – např. písničky P.Černocké, J.Smolíka, J.Schelingera,… Spolupracujeme se známými osobnostmi – jako je např. M.Černohouz, B.Tůmová, P.Filipovská, M.Dolinová, J.Zíma, … Vlastníme bohatý notový archiv, nejhranější skladby máme uspořádány do tří sad desek s fóliemi (abychom je častým hraním nepoškozovali). Snažíme se pozvolnými krůčky kapelu vylepšovat nejen co se týče kvality zvuku, ale i co do vzhledu a vybavení. Kromě mladých tváří, nového oblečení a stále aktualizovaného repertoáru máme za cíl dokončit nahrávání CD a kompletně nazvučit všechny nástroje v kapele (nástrojové mikrofony). Při této příležitosti děkujeme všem sponzorům, kteří nám na tuto část našich nemalých výdajů částečně přispěli – jsou to: Obecní úřad Košťálov, OÚ Nová Ves nad Popelkou, MěÚ Lomnice nad Popelkou, firma ČAO – Čapek Nová Ves, OÚ Libštát.

Kontakt: RNDr. Jiří Jína, tel.: 481 689 271, 604 325 822

e-mail: jiri.jina@nemsem.cz, www.taboranka.wz.cz


BIG BAND ZUŠ ŽELEZNÝ BROD

Big Band ZUŠ v Železném Brodě vznikl zhruba před 2 lety zásluhou Rudy Müllera. Těleso čítá 20 členů, jejichž věkový průměr je 17 let. Repertoár je obsáhlý, zahrnuje skladby taneční, swingové i moderní. Na svém kontě má orchestr již řadu vystoupení převážně v Železném Brodě a blízkém okolí. Za poslední rok přibylo několik nových, nadějných talentů. Doufejme, že jejich úspěšná dráha bude s námi nadále pokračovat.

Kontakt: Rudolf Müller, tel.: 481 320 435, 732 982 915


DECHOVÁ HUDBA SEMILSKÁ 12

Tento malý dechový soubor byl sestaven v r.1980 jako součást zájmové umělecké činnosti při KC Golf. Základem bylo uskupení hudebníků, které se rekrutovalo z velké dechovky n.p.Tofa kapelníka O.Buriánka. Hudebníci si stanovili za cíl hrát v té době začínající trend malých dechových kapel, uvádějících na koncertech a produkcích skladby z klasického repertoáru českých autorů i písničky kapel moravských. Proto i nástrojové obsazení bylo voleno za tímto účelem. Muzikanti s velikým nadšením hráli Vacka, Poncara, ale i Smišovského, Maňase a další. Vzhledem k tomu, že kádr kapely tvořili sólisté z velké dechovky, se jim jejich záměr velice dařil.

Semilská 12 si vybírala produkce v místním regionu. Jejich vystoupení poslouchali návštěvníci koncertů v lázních i při různých slavnostních příležitostech v široké oblasti severovýchodních Čech. Velice zdařilé produkce uskutečnila Semilská 12 i za hranicemi v bývalé NDR, kam zajížděli semilští muzikanti pravidelně několikrát do roka. Jak přibývala léta, muzikanti se střídali a v současnosti v Semilské 12 hrají pouze čtyři hudebníci z bývalého kádru. Generační problém se nevyhnul ani nám, ale jak se jeví situace dnes, je předpoklad zdárného vyřešení tohoto problému.

Přestože Semilská 12 za sebou nemá dlouhou historii, v příštím roce oslaví 25.výročí svého vzniku. Za toto období je možno říci, že bylo úspěšné, neboť se kapela zúčastnila 3x soutěže „Zlatá křídlovka“, vždy s krajskou účastí. O kvalitě souboru svědčí i spolupráce s předními sólisty z oblasti dechové hudby, jako jsou J.Zíma, P.Filipovská, M.Černohouz a J.Oplt. Rovněž i hudební produkce na slavné „Vlachovce“, kam pravidelně Semilská 12 zajížděla.

malé přání všem okolo české dechovky, ať se konečně splní sen o znovuvzkříšení tohoto velkého odkazu české muzikálnosti.

Kontakt: Vladimír Starý, tel.: 481 621 945, 605 142 943


DECHOVÁ HUDBA BROĎANKA

Broďanka je malá kapela klasického obsazení, jejímž zakladatelem byl v třicátých letech minulého století železnobrodský rodák – hudební skladatel Jindřich Harapát. Jeho nejznámější skladbou je pochod Travička zelená, který se doposud hraje.

Dechovka hraje v klasickém dvanáctičlenném obsazení plus tři zpěváci – Helena Hlubučková, Karel Hádek a Milan Vunderer. Orchestr má široký repertoár zaměřený hlavně na klasickou českou lidovku. V repertoáru má i moravské lidové písně a v poslední době se snaží obohatit nabídku o hudbu tanečního žánru. Ročně uskuteční několik desítek veřejných produkcí k poslechu i k tanci, účinkuje na mnoha přehlídkách dechových hudeb a několikrát s úspěchem vystupovala v kolébce české dechovky v Praze „Na Vlachovce“. Každoročně orchestr vystupuje na promenádních koncertech v lázních České republiky.

Od roku 1978 byl kapelníkem Miroslav Poloprudský, který po více jak dvacetipěti letech vedení předal radosti i strasti kapelničení členu orchestru Rudolfu Müllerovi.

Kontakt: Rudolf Müller, tel.: 481 320 435, 732 982 915